زیر انداز دورویه کدام مورد است؟ جاجیم

زیر انداز دورویه کدام مورد است؟ جاجیم

جاجیم گونه‌ای زیرانداز دورویه است. جاجیم دست‌بافی است از پارچهٔ کلفت شبیه به پِلاس که از پلاس نازک‌تر است و آن را از نخ‌های رنگین و ظریف پشمی یا پنبه‌ای یا آمیزه‌ای از این دو می‌بافند.

ادامه مطلب