کدام گزینه به هنر هفتم شهرت دارد ؟

در تعریف هنر باید گفت که ، برای هنر، نمی‌توان مانند اشیا و عناصر طبیعی، فرمول یا ضابطه خاص تعیین نمود، و از نظر منطقی، جنس، فصل و حد آن را ترسیم نموده و تعریف علمی از آن ارائه داد؛ چرا که هنر، امری معنوی است و در دل آن نوعی اشراق و شهود نهفته است.


تعداد بازديد : 119
موضوع: علمی و دانستنی ,
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,