توزیع روسری بین زنان بی حجاب در کنسرت گروه چارتار برای گرفتن عکس !!

توزیع روسری بین زنان بی حجاب در کنسرت گروه چارتار برای گرفتن عکس !!

در گروه موسیقی چارتار که در کانادا برگزار میشد, زنانی که قصد عکس گرفتن با اعضای گروه را داشتند باید روسری سر می کردند!

ادامه مطلب