«سرشماری» نفوس و مسکن/3 سوم مهر ۹۵

«سرشماری» نفوس و مسکن/3 سوم مهر ۹۵

نخستین «سرشماری » اینترنتی نفوس و مسکن از فردا 3 سوم مهرماه آغاز می گردد. رییس مرکز آمار ایران در این رابطه و جزئیات جایزه های ثبت اطلاعات به صورت اینترنتی توضیح داد.
 
ادامه مطلب