کدام نخستین فیلم سینمایی ایران است که با صدای دالبی ضبط و پخش شد؟

کدام نخستین فیلم سینمایی ایران است که با صدای دالبی ضبط و پخش شد؟

دالبی این سیستم نوین را خودش تولید کرد و ابتدا آن را به استودیوهای ضبط صدا فروخت. در این استودیوها برای تولید کاست‌های ضبط شده با کیفیت بالا از سیستم فوق استفاده می‌شد.

ادامه مطلب