واکنش «روزنامه جمهوری اسلامی» به نامه محمود احمدی‌ نژاد به رهبری

واکنش «روزنامه جمهوری اسلامی» به نامه محمود احمدی‌ نژاد به رهبری

از دوران تصدی مسئولیت دولت‌های نهم و دهم پرونده‌های مفتوح و رسیدگی نشده قابل توجهی باقی مانده است که مردم در انتظار نتیجه رسیدگی به آنها هستند.

ادامه مطلب