کدام لقب سهروردی است؟ ، لقب سهروردی چیست؟

کدام لقب سهروردی است؟ ، لقب سهروردی چیست؟

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب‌الدین، شیخ اشراق، شیخ مقتول و شیخ شهید(۵۴۹–۵۸۷ ق / ۱۱۵۴–۱۱۹۱ م) فیلسوف نامدار ایرانی اهل قیدار از استان زنجان ایران است.

ادامه مطلب