ویدیو بوس کردن محسن افشانی آنتن زنده تلویزیون

ویدیو بوس کردن محسن افشانی آنتن زنده تلویزیون

محسن افشانی به همراه خواهرش در برنامه شیدایی شبکه دو دعوت بودن که در پایان برنامه مجری از آنها تشکر کرد، آنها حرکت کردن ناگهان محسن افشانی روی آنتن زنده تلویزیون صدا سیما خواهرش را بوسید!

ادامه مطلب