شورای نگهبان چند نفر عضو دارد ؟

شوراي نگهبان داراي تركيبی دوگانه است. اين نهاد، مجموعا 12 عضو دارد كه براي يك دوره شش ساله انتخاب مي شوند که نيمي از اعضاي آن فقيه و نيمي ديگر حقوقدان هستند.


تعداد بازديد : 88
موضوع: علمی و دانستنی ,
برچسب ها : , , , , , , , , ,