رئیس سازمان صدا و سیما توسط کدام مرجع انتخاب می شود؟

رئیس سازمان صدا و سیما توسط کدام مرجع انتخاب می شود؟

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (مخفف انگلیسی: IRIB) سازمانی رسانه‌ای است که تنها متولی قانونی پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی درجمهوری اسلامی ایران است.

ادامه مطلب
برای اعتراض به رفتار سازمان های دولتی به کدام سازمان میتوان مراجعه کرد

برای اعتراض به رفتار سازمان های دولتی به کدام سازمان میتوان مراجعه کرد

طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحدهای دولتی، زیر نظر قوه قضائیه تأسیس شد.

ادامه مطلب