استفاده از فلوراید برای کودکان، از چند سالگی باید آغاز شود؟

استفاده از فلوراید برای کودکان، از چند سالگی باید آغاز شود؟

وسیدگی دندان یکی از شایع‌ترین بیماری‌هایی است که در بین اقشار جامعه با هر نژاد، جنس، سن و رده اجتماعی مشاهده می‌شود. کمتر فردی را در جامعه می‌توان یافت که دندان پوسیده یا ترمیم شده نداشته باشد.

ادامه مطلب