ریاست شورای عالی امنیت ملی، بر عهده ... است

ریاست شورای عالی امنیت ملی، بر عهده ... است

شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، شورایی است که به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب ۱۳۵۷ ایران و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران به ریاست رئیس جمهور این کشور تشکیل می‌گردد.

ادامه مطلب