خاتم کاری در کدام شهر ایران بیشتر رواج دارد؟

خاتم کاری در کدام شهر ایران بیشتر رواج دارد؟

خاتم‌کاری یکی از صنایع دستی ظریف ایران است که سابقه و ریشه‌ای کهن دارد. اوج شکوفایی و تکامل این هنر در دوران صفویه و پایتخت آن زمان یعنی اصفهان بود. امروزه نیز، این هنر در شهر اصفهان رواج ویژه ای دارد.

ادامه مطلب