زمان واریز يارانه نقدی مرداد ماه 95 چه تاریخی است؟

زمان واریز يارانه نقدی مرداد ماه 95 چه تاریخی است؟

زمان واریز و برداشت یارانه ماه مرداد 95، یارانه نقدی مرداد ماه 95 همانند ماه قبل در ساعت 24:00 سه شنبه 26 مرداد ماه واریز و از همان روز قابل برداشت خواهد بود.

ادامه مطلب