تاریخ مسعودی نام دیگرش چیست؟

تاریخ بیهقی یا تاریخ مسعودی نام کتابی نوشتهٔ ابوالفضل بیهقی است که موضوع اصلی آن تاریخ پادشاهی مسعود غزنوی پسر سلطان محمود غزنوی است.


تعداد بازديد : 74
موضوع: علمی و دانستنی ,
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,